lnwshop logo

ข่าวเปิดสอบ

ข่าวเปิดสอบ กรมสรรพากร
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ: 4 วันที่ผ่านมา
"กรมสรรพากร" เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่ง ดังนี้1. นักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ จำนวน 160 อัตรา เงินค่าตอบแทน 15,000 - 16,500 บาท หรือตามที่ ก.พ. กำหนด2. เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน จำนวน 27 อัตรา เงินค่าตอบแทน 11,500 - 12,650 บาท หรือตามที่ ก.พ. กำหนด และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวตามหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเพิ่ม…
ข่าวเปิดสอบ กรมบัญชีกลาง
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ: 4 วันที่ผ่านมา
"กรมบัญชีกลาง" เปิดรับสมัครบุคคล (คนพิการ) เพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ (ปวช.) ปฏิบัติงานที่ สำนักงานคลังเขต 2 จังหวัดฉะเชิงเทรา ระยะเวลาจ้างนับตั้งแต่วันที่จ้างถึงวันที่ 30 กันยายน 2563ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานคลังเขต 2 ถนนมรุพงษ์ ตำบลห…
ข่าวเปิดสอบ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ: 1 สัปดาห์ที่ผ่านมา
"สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา" เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 7 ตำแหน่ง 23 อัตรา ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครมีดังนี้1. นิติกร- สังกัด สำนักด่านอาหารและยา จำนวน 1 อัตรา- สังกัด ส่วนกลาง (กลุ่มกฎหมายอาหารและยา) จำนวน 2 อัตรา2. นักทรัพยากรบุคคล- สังกัด สำนักงานเลขานุการกรม จำนวน 1 อัตรา3. นักวิเคราะห์นโยบ…
ข่าวเปิดสอบ สำนักงานสถิติแห่งชาติ
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ: 1 สัปดาห์ที่ผ่านมา
"สำนักงานสถิติจังหวัดจันทบุรี" เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ผุ้ช่วยพนักงานสถิติ จำนวน 1 อัตรา ค่าตอบแทน 11,280 บาท ระยะเวลาจ้าง นับตั้งแต่วันที่ทำสัญญาจ้าง ถึง วันที่ 30 กันยายน 2563ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานสถิติจังหวัดจันทบุรี ตั้งแต่วันที่ 19 - 30 มีนาคม 2…
ข่าวเปิดสอบ สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ: 1 สัปดาห์ที่ผ่านมา
"กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกดำเนินงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา เพื่อปฏิบัติงาน ณ ส่วนประสานและกิจการพิเศษ อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 15,000 บาท ปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน 2561 - 30 กันยายน 2561ผู้ประสงค์สมัคร สามารถยื่นใบสมัครด้วย…
ข่าวเปิดสอบ กรมการข้าว
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ: 1 สัปดาห์ที่ผ่านมา
"กรมการข้าว" เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ โดยมีตำแหน่ง ดังนี้1. นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ (ด้านปฐพี) จำนวน 2 อัตรา 1.1 ปฏิบัติงาน ณ กลุ่มวิชาการ ศูนย์วิจัยข้าวชุมแพ กองวิจัยและพัฒนาข้าว 1.2 ปฏิบัติงาน ณ กลุ่มวิชาการ ศูนย์วิจัยข้าวอุดรธานี กองวิจัยและพัฒนาข้าว2. นักวิชาการโรคพืชปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา 2.1 ปฏิบัติง…
ข่าวเปิดสอบ สำนักงานปลัดบัญชีกองทัพบก
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ: 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา
"สำนักงานปลัดบัญชีกองทัพบก" เปิดรับสมัครบุคคลพลเรือน/ทหารกองหนุน เพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ 2561 จำนวน 5 ตำแหน่ง 9 อัตรา ดังนี้1. เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป 1 อัตรา ค่าตอบแทน 18,000 บาท2. พนักงานเขียนโปรแกรม 2 อัตรา ค่าตอบแทน 11,280 บาท และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว เดือนละ 2,000 บาท3. พนักงานรวบรวมและเตรียมข้อมูล…
ข่าวเปิดสอบ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ: 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา
"สถาบันมะเร็งแห่งชาติ" เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 4 ตำแหน่ง 6 อัตรา ได้แก่1. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา2. ผู้ช่วยพยาบาล จำนวน 3 อัตรา3. พนักงานวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา4. พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 1 อัตราผู้ที่สนใจสมัครสอบ ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานบริหารทรัพยากรบุคคล ฝ่…
ข่าวเปิดสอบ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ: 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา
"สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข" เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 อัตราผู้ประสงค์สมัครสอบ สามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข อาคาร 2 ชั้น 1 โทร. 0-2590-2196 , 0-2590-2197 สมัครได้ตั้งแต…
ข่าวเปิดสอบ กรมทางหลวงชนบท
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ: 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา
"กรมทางหลวงชนบท" เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา ได้แก่1. วิศวกรรมเครื่องกล2. นายช่างโยธาผู้ประสงค์สมัครสอบคัดเลือกสามารถรับและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเองได้ที่ ส่วนอำนวยการ สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 13 (ฉะเชิงเทรา) เลขที่ 379 หมู่ 4 ตำบลวังเย็น อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา โท…
1
2
3
4
ถัดไป ›
แสดงบทความที่ 1-10 จากทั้งหมด 189 บทความ

รายการสินค้า

สมาชิก

เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)

ติดต่อสั่งซื้อได้ที่

0918615756
facebooktwitter

จำนวนผู้ชม

หน้าที่เข้าชม12,810 ครั้ง
ผู้ชมทั้งหมด9,678 ครั้ง
ตะกร้าของฉัน (0)
มีสินค้าทั้งหมด 0 ชนิด 0 ชิ้น
0 บาทราคาสินค้าทั้งหมด
(ยังไม่รวมค่าจัดส่ง)
สั่งซื้อสินค้า
ตะกร้า
( 0 )
รายการสั่งซื้อของฉัน
เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)
รายการสั่งซื้อของฉัน
ข้อมูลร้านค้านี้
ร้านเจาะลึกแนวข้อสอบงานราชการ
เจาะลึกแนวข้อสอบงานราชการ
จำหน่ายแนวข้อสอบ งานราชการ รัฐวิสาหกิจ ทุกหน่วยงาน ทุกตำแหน่ง แนวข้อสอบ ท้องถิ่น อปท. อบจ. กพ. ครู ครูท้องถิ่น ครูผู้ช่วย ทหาร ตำรวจ ภาค ก ภาค ข ฯลฯ
เบอร์โทร : 0918615756
อีเมล : kitiruk1977@gmail.com
ส่งข้อความติดต่อร้าน
เกี่ยวกับร้านค้านี้
สินค้าที่ดูล่าสุด
ดูสินค้าทั้งหมดในร้าน
สินค้าที่ดูล่าสุด
บันทึกเป็นร้านโปรด
Join (สมัครสมาชิกร้าน)
แชร์หน้านี้
แชร์หน้านี้

TOP เลื่อนขึ้นบนสุด
Go to Top
พูดคุย-สอบถาม คลิก