lnwshop logo

ข่าวเปิดสอบ

ข่าวเปิดสอบ พนักงานราชการทั่วไป กรมทางหลวง
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ:1 สัปดาห์ที่ผ่านมา
กรมทางหลวง เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 5 ตำแหน่ง 9 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 1. พนักงานบริการ กลุ่มงานบริการ จำนวน 1 อัตรา 2. พนักงานธุรการ กลุ่มงานบริการ จำนวน 3 อัตรา 3. พนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ กลุ่มงานเทคนิคทั่วไป จำนวน 1 อัตรา 4. พนักงานโยธา กลุ่มงานเทคนิคทั่วไป จำนวน 3 อัตรา 5. พน…
ข่าวรับสมัครสอบ พนักงานราชการทั่วไป กรมสรรพากร
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ:1 สัปดาห์ที่ผ่านมา
กรมสรรพากร เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 2 ตำแหน่ง 68 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1. เจ้าพนักงานภาษีสรรพากร กลุ่มงานบริหารทั่วไป อัตราเงินเดือน 18,000 บาท จำนวน 9 อัตรา 2. พนักงานภาษีสรรพากร กลุ่มงานบริการ อัตราเงินเดือน 11,280 บาท จำนวน 59 อัตรา ผู้สนใจสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์…
ข่าวเปิดสอบ พนักงานราชการทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ:1 สัปดาห์ที่ผ่านมา
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 5 ตำแหน่ง 5 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 1. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ อัตราเงินเดือน 19,500 บาท จำนวน 1 อัตรา 2. นักวิชาการเงินและบัญชี อัตราเงินเดือน 18,000 บาท จำนวน 1 อัตรา 3. เจ้าพนักงานธุรการ อัตราเงินเดือน 13,800 บาท จำนวน 1 อัตรา…
ข่าวเปิดสอบ พนักงานราชการทั่วไป กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ:1 สัปดาห์ที่ผ่านมา
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1. นักวิชาการพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป อัตราเงินเดือน 18,000 บาท จำนวน 1 อัตรา 2. นักเทคนิคการแพทย์ กลุ่มวิชาชีพเฉพาะ อัตราเงินเดือน 19,500 บาท จำนวน 1 อัตรา ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัค…
ข่าวเปิดสอบ ข้าราชการพลเรือนสามัญ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ:1 สัปดาห์ที่ผ่านมา
สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ จำนวน 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้1. นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ (ปริญญาโท) อัตราเงินเดือนระหว่าง 17,500 - 19,250 บาท จำนวน 1 อัตรา2. นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ (ปริญญาตรี) อัตราเงินเดือนระหว่าง 15,000 …
ข่าวเปิดสอบ พนักงานสาธารณสุขทั่วไป โรงพยาบาลสวนปรุง กรมสุขภาพจิต
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ:1 สัปดาห์ที่ผ่านมา
โรงพยาบาลสวนปรุง สังกัดกรมสุขภาพจิต เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 5 ตำแหน่ง 37 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังนี้1. นักจัดการงานทั่วไป อัตราเงินเดือน 13,300 บาท จำนวน 1 อัตรา2. พนักงานเภสัชกรรม อัตราเงินเดือน 8,300 บาท จำนวน 1 อัตรา3. พนักงานธุรการ อัตราเงินเดือน 10,200 บาท จำนวน 1 อัตรา4. พนักงานช่ว…
ข่าวเปิดสอบ นักพัฒนาสังคม สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ:1 สัปดาห์ที่ผ่านมา
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระบุรี ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักพัฒนาสังคม จำนวน 1 อัตรา ค่าตอบแทน 18,000 บาท ระยะเวลาจ้าง นับตั้งแต่วันที่ทำสัญญาจ้าง ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 ผู้สนใจสมัครสอบ สามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานพัฒนาสังคม…
ข่าวเปิดสอบ ลูกจ้างชั่วคราว กรมธนารักษ์
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ:1 สัปดาห์ที่ผ่านมา
กรมธนารักษ์ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (เงินนอกงบประมาณ ประเภทค่าใช้จ่ายในการบริหารงานที่ราชพัสดุ) จำนวน 10 ตำแหน่ง 37 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 1. นักประชาสัมพันธ์ (ปริญญาตรี) อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท จำนวน 1 อัตรา 2. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ปริญญาตรี) อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท จำนวน 3…
ข่าวเปิดสอบ พนักงานราชการทั่วไป โรงพยาบาลศรีธัญญา
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ:1 สัปดาห์ที่ผ่านมา
โรงพยาบาลศรีธัญญา เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 3 ตำแหน่ง 3 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังนี้1. นักกิจกรรมบำบัด อัตราเงินเดือน 19,500 บาท จำนวน 1 อัตรา2. นักกายภาพบำบัด อัตราเงินเดือน 19,500 บาท จำนวน 1 อัตรา3. นักจิตวิทยาคลินิก อัตราเงินเดือน 19,500 บาท จำนวน 1 อัตราผู้สนใจจะสมัครสอบคัดเลือก ขอและยื่น…
ข่าวเปิดสอบ พนักงานราชการทั่วไป กรมประมง
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ:1 สัปดาห์ที่ผ่านมา
กรมประมง เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 5 ตำแหน่ง 5 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 1. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดกองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล เงินเดือน 18,000 บาท จำนวน 1 อัตรา 2. เจ้าพนักงานประมง สังกัดกองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล เงินเดือน 13,800 บาท จำนวน 1 อัตรา 3. นายท้ายเรือกลเดินทะเลเฉพาะ…
1
2
3
4
ถัดไป ›
แสดงบทความที่ 1-10 จากทั้งหมด 290 บทความ

รายการสินค้า

สมาชิก

เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)

จำนวนผู้ชม

หน้าที่เข้าชม14,173 ครั้ง
ผู้ชมทั้งหมด10,578 ครั้ง
ตะกร้าของฉัน (0)
มีสินค้าทั้งหมด 0 ชนิด 0 ชิ้น
0 บาทราคาสินค้าทั้งหมด
(ยังไม่รวมค่าจัดส่ง)
สั่งซื้อสินค้า
ตะกร้า
( 0 )
รายการสั่งซื้อของฉัน
เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)
รายการสั่งซื้อของฉัน
ข้อมูลร้านค้านี้
ร้านเจาะลึกแนวข้อสอบงานราชการ
เจาะลึกแนวข้อสอบงานราชการ
จำหน่ายแนวข้อสอบ งานราชการ รัฐวิสาหกิจ ทุกหน่วยงาน ทุกตำแหน่ง แนวข้อสอบ ท้องถิ่น อปท. อบจ. กพ. ครู ครูท้องถิ่น ครูผู้ช่วย ทหาร ตำรวจ ภาค ก ภาค ข ฯลฯ
เบอร์โทร : 0918615756
อีเมล : kitiruk1977@gmail.com
ส่งข้อความติดต่อร้าน
เกี่ยวกับร้านค้านี้
สินค้าที่ดูล่าสุด
ดูสินค้าทั้งหมดในร้าน
สินค้าที่ดูล่าสุด
บันทึกเป็นร้านโปรด
Join (สมัครสมาชิกร้าน)
แชร์หน้านี้
แชร์หน้านี้

TOP เลื่อนขึ้นบนสุด
Go to Top
พูดคุย-สอบถาม คลิก