lnwshop logo
  • ตอบกระทู้
  • ตั้งกระทู้ใหม่
QUOTE 

รีวิวลูกค้าสอบผ่าน

เจ้าของร้าน

ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป อบจ. ชลบุรี

ผ่านข้อเขียนกรมบัญชีกลาง

นิติกร

นักวิชาการสิ่งแวดล้อม กรมอุทยานแห่งชาติฯ

นักวิชาการสาธารณสุข

นักวิชาการสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์

นักวิชาการศึกษา กศน.

นักวิชาการพัสดุ โรงพยาบาลอุดรธานี

นักวิชาการเผยแพร่

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นักพัฒนาสังคม

นักจัดการงานทั่วไป สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม

นักจัดการงานทั่วไป โรงพยาบาลศรีธัญญา

เจ้าหน้าที่พัสดุ กรมเจ้าท่า

เจ้าหน้าที่ธุรการ สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้

เจ้าหน้าที่การตลาด

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี สำนักงานประกันสังคม

เจ้าหน้าที่บัญชี สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ

QUOTE 
ความคิดเห็นที่ #1
เจ้าของร้าน

ฝ่ายบัญชี บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด


1
แสดงความคิดเห็นที่ 1-1 จากทั้งหมด 1 ความคิดเห็น
ข้อความ
ชื่อผู้โพส
ข้อมูลสำหรับการติดต่อกลับ (ไม่เปิดเผย เห็นเฉพาะเจ้าของร้าน)
อีเมล
เบอร์มือถือ
  • ตอบกระทู้

Recent Articles

ข่าวเปิดสอบ พนักงานราชการทั่วไป กรมทางหลวง
ข่าวเปิดสอบ พนักงานราชการทั่วไป กรมทางหลวง
1 สัปดาห์ที่ผ่านมา
กรมทางหลวง เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 5 ตำแหน่ง 9 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 1. พนักงานบริการ กลุ่มงานบริการ จำนวน 1 อัตรา 2. พนักงานธุรการ กลุ่มงานบริการ จำนวน 3 อัตรา 3. พนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ กลุ่มงานเท…
ข่าวรับสมัครสอบ พนักงานราชการทั่วไป กรมสรรพากร
ข่าวรับสมัครสอบ พนักงานราชการทั่วไป กรมสรรพากร
1 สัปดาห์ที่ผ่านมา
กรมสรรพากร เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 2 ตำแหน่ง 68 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1. เจ้าพนักงานภาษีสรรพากร กลุ่มงานบริหารทั่วไป อัตราเงินเดือน 18,000 บาท จำนวน 9 อัตรา 2. พนักงานภาษีสรรพากร กลุ่มงานบริการ อัตราเงินเด…
ข่าวเปิดสอบ พนักงานราชการทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร
ข่าวเปิดสอบ พนักงานราชการทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร
1 สัปดาห์ที่ผ่านมา
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 5 ตำแหน่ง 5 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 1. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ อัตราเงินเดือน 19,500 บาท จำนวน 1 อัตรา 2. นักวิชาการเงินและบัญชี อัตราเงินเดือน 18,00…
ข่าวเปิดสอบ พนักงานราชการทั่วไป กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
ข่าวเปิดสอบ พนักงานราชการทั่วไป กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
1 สัปดาห์ที่ผ่านมา
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1. นักวิชาการพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป อัตราเงินเดือน 18,000 บาท จำนวน 1 อัตรา 2. นักเทคนิคการแพทย์ กลุ่มวิชา…
ข่าวเปิดสอบ ข้าราชการพลเรือนสามัญ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ข่าวเปิดสอบ ข้าราชการพลเรือนสามัญ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1 สัปดาห์ที่ผ่านมา
สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ จำนวน 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้1. นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ (ปริญญาโท) อัตราเงินเดือนระหว่าง 17,500 - 19,250 บาท จำน…
ข่าวเปิดสอบ พนักงานสาธารณสุขทั่วไป โรงพยาบาลสวนปรุง กรมสุขภาพจิต
ข่าวเปิดสอบ พนักงานสาธารณสุขทั่วไป โรงพยาบาลสวนปรุง กรมสุขภาพจิต
1 สัปดาห์ที่ผ่านมา
โรงพยาบาลสวนปรุง สังกัดกรมสุขภาพจิต เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 5 ตำแหน่ง 37 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังนี้1. นักจัดการงานทั่วไป อัตราเงินเดือน 13,300 บาท จำนวน 1 อัตรา2. พนักงานเภสัชกรรม อัตราเงินเดือน 8,300 บาท จำ…
ข่าวเปิดสอบ นักพัฒนาสังคม สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ข่าวเปิดสอบ นักพัฒนาสังคม สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
1 สัปดาห์ที่ผ่านมา
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระบุรี ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักพัฒนาสังคม จำนวน 1 อัตรา ค่าตอบแทน 18,000 บาท ระยะเวลาจ้าง นับตั้งแต่วันที่ทำสัญญาจ้าง ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 ผู้สนใจสมัคร…
ข่าวเปิดสอบ ลูกจ้างชั่วคราว กรมธนารักษ์
ข่าวเปิดสอบ ลูกจ้างชั่วคราว กรมธนารักษ์
1 สัปดาห์ที่ผ่านมา
กรมธนารักษ์ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (เงินนอกงบประมาณ ประเภทค่าใช้จ่ายในการบริหารงานที่ราชพัสดุ) จำนวน 10 ตำแหน่ง 37 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 1. นักประชาสัมพันธ์ (ปริญญาตรี) อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท จำนวน 1 อ…
ข่าวเปิดสอบ พนักงานราชการทั่วไป โรงพยาบาลศรีธัญญา
ข่าวเปิดสอบ พนักงานราชการทั่วไป โรงพยาบาลศรีธัญญา
1 สัปดาห์ที่ผ่านมา
โรงพยาบาลศรีธัญญา เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 3 ตำแหน่ง 3 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังนี้1. นักกิจกรรมบำบัด อัตราเงินเดือน 19,500 บาท จำนวน 1 อัตรา2. นักกายภาพบำบัด อัตราเงินเดือน 19,500 บาท จำนวน 1 อัตรา3. นักจิตวิทยาค…
ข่าวเปิดสอบ พนักงานราชการทั่วไป กรมประมง
ข่าวเปิดสอบ พนักงานราชการทั่วไป กรมประมง
1 สัปดาห์ที่ผ่านมา
กรมประมง เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 5 ตำแหน่ง 5 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 1. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดกองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล เงินเดือน 18,000 บาท จำนวน 1 อัตรา 2. เจ้าพนักงานประมง สังกัดกองวิจัยแล…

Reccommended

380.00 บาท
  • สั่งซื้อ

รายการสินค้า

สมาชิก

เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)

จำนวนผู้ชม

หน้าที่เข้าชม14,173 ครั้ง
ผู้ชมทั้งหมด10,578 ครั้ง
ตะกร้าของฉัน (0)
มีสินค้าทั้งหมด 0 ชนิด 0 ชิ้น
0 บาทราคาสินค้าทั้งหมด
(ยังไม่รวมค่าจัดส่ง)
สั่งซื้อสินค้า
ตะกร้า
( 0 )
รายการสั่งซื้อของฉัน
เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)
รายการสั่งซื้อของฉัน
ข้อมูลร้านค้านี้
ร้านเจาะลึกแนวข้อสอบงานราชการ
เจาะลึกแนวข้อสอบงานราชการ
จำหน่ายแนวข้อสอบ งานราชการ รัฐวิสาหกิจ ทุกหน่วยงาน ทุกตำแหน่ง แนวข้อสอบ ท้องถิ่น อปท. อบจ. กพ. ครู ครูท้องถิ่น ครูผู้ช่วย ทหาร ตำรวจ ภาค ก ภาค ข ฯลฯ
เบอร์โทร : 0918615756
อีเมล : kitiruk1977@gmail.com
ส่งข้อความติดต่อร้าน
เกี่ยวกับร้านค้านี้
สินค้าที่ดูล่าสุด
ดูสินค้าทั้งหมดในร้าน
สินค้าที่ดูล่าสุด
บันทึกเป็นร้านโปรด
Join (สมัครสมาชิกร้าน)
แชร์หน้านี้
แชร์หน้านี้

TOP เลื่อนขึ้นบนสุด
Go to Top
พูดคุย-สอบถาม คลิก